เนื้อหาสาระทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด คือ?
เป็นเซลล์อ่อนที่ไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจง สามารถแบ่งเซลล์ขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายที่หนึ่งที่เฉพาะเจาะจง หรือเป็นเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกาย
หัวใจเทียมเสมือนจริง
ถูกผลิตมาจากวัสดุชนิดพิเศษ ที่ได้รับการออกแบบมาให้ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ และตรวจสอบความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะมีการเลียนแบบการเต้นของหัวใจได้เหมือนหัวใจของจริง
ตรวจรักษาโรคด้วยกล้องแคปซูล
นวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย โดยการกลืนกล้องสำรวจชนิดแคปซูลเข้าไป เพื่อตวรจสอบวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคที่มีความแม่นยำและปลอดสูง
วัคซีนป้องกันโรคอัลไซเมอร์
โดยวัคซีนนี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการก่อต้านเบต้า-อะไมลอย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์
ยาต้านมะเร็ง
ช่วยยับยั้งการสร้างระบบหลอดเลือดของเซลล์มะเร็งเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและการแพร่ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย